Mkb- en managementadvies in de provincie Utrecht

Als u de financiële administratie van uw bedrijf of organisatie bij ons heeft ondergebracht, dan heeft u regelmatig contact met ons. Advies op uw vragen wordt dan vaak automatisch meegenomen in de contacten. Voor die situaties hebben we met de meeste opdrachtgevers vaste gecombineerde prijsafspraken op jaarbasis. Zo betaalt u niet apart als u een ‘regulier’ advies wilt hebben, bijvoorbeeld als u zich afvraagt of u uw nieuwe auto nu beter zakelijk of privé kunt registreren, of wanneer u een factuur moet sturen aan een buitenlandse klant en twijfelt over de daarbij komende btw-aspecten.

Een Uitgebreid advies

Heeft u uitgebreider advies nodig dat buiten het reguliere advies valt, bijvoorbeeld over de aan- of verkoop van uw bedrijf, dan spreken we vooraf goed af wat we wederzijds in het adviestraject van elkaar verwachten, hoe we het vormgeven en welke adviespartners we eventueel inzetten.

een Onafhankelijk advies

Bent u geen vaste klant van ons kantoor, dan kunt u ook terecht bij ons voor onafhankelijk advies. Dat kunnen adviezen zijn op het gebied van:

  • Financieel-administratieve processen, zoals de keuze voor softwarepakketten of de inrichting van uw factureringsproces
  • Specifieke bedrijfsvraagstukken, zoals investeringsbeslissingen, nieuwe samenwerkingsverbanden of juist de beëindiging daarvan
  • Second opinion bij belangrijke beslissingen voor uw onderneming of organisatie
  • Uitleg en analyse van (financiële) zaken op het gebied van uw onderneming of organisatie

Valt uw adviesbehoefte niet direct onder de genoemde punten, bel
ons toch gerust. We geven het aan als we het onderwerp zelf niet aankunnen, maar hebben in dat geval bijna altijd wel een betrouwbare partner waarnaar we u kunnen verwijzen.